Föreläsning: Våld i samkönade relationer

RFSL

Hej!

Jag heter Amanda Borgenhede och praktiserar på RFSL Uppsala. Jag har anordnat en föreläsning om våld i samkönade relationer. Föreläsningen kommer att hållas den 19 december från 18:00 till ca 19:30 på Portalgatan 2.

Jag kommer att prata om normer och våld samt hur samkönade par uteslutits i diskussionen kring våld i nära relationer. Vidare kommer det talas om problematiken kring våldsrelationer och vad närstående kan göra och vända sig för att hjälpa till. Det kommer att finnas utrymme för diskussion och interaktion för att öppna upp för funderingar och kunskapsutbyte men ingen förkunskap behövs. Föreläsningen kommer att hållas på svenska.

Anmäl er senast 15 december via mail, amanda@uppsala.rfsl.se. Ange namn och antal personer som vill komma eller attenda i eventet.

Låt oss tillsammans göra samkönade par en del i diskussionen av våld i nära relationer för att ge plats åt alla kön och läggningar i det förebyggande och aktiva arbetet mot våld.

Varmt välkomna!