Hbtq-psykolog hos RFSL Uppsala?

Bakgrund

RFSL Uppsala har idag en hel del sociala träffar, dit deltagare ofta söker sig för stöd. Detta sker ofta i formen av gruppträffar, men volontärer som håller i dessa träffar har ibland även privata stödsamtal med medlemmar. Genom vår verksamhet har vi sett ett stort behov av även professionell, hbtq-kompetent stöd, en insats som tyvärr idag saknas i Uppsala.

Förslag till regionen

Vi på styrelsen för RFSL Uppsala kommer inom kort lägga fram ett förslag och ansöka till Regionen för att finansiera en satsning för hbtq-personers psykiska hälsa, i samband med Regionens mål att verka inom området. Förslaget kommer delvis gå ut på att skapa en deltids eller heltidsanställning i samarbete med RFSL Uppsala, helst på plats i våra egna lokaler, för en hbtq-kompetent kurator eller psykolog. Vi hoppas att detta inte bara ska säkerställa att medlemmar kan få hbtq-kompetent vård, utan även att satsningen kan leda till att personer som idag inte söker sig till vården på grund av bristande tillit ska våga söka sig till oss

Din insats spelar roll!

Har ni hört diskussioner i liknande banor hos andra län eller kommuner? Kanske känner ni någon som skulle vara intresserad av en själva tjänsten, har tankar på hur den konkret borde utformas, eller kan och vill ge råd till det policydokument som personen kommer att arbeta efter?

Kontakta oss gärna i dagarna på uppsala@rfsl.se (helst inte facebook) med er input. Förslaget till Regionen skall vara klar under April månad – när det väl händer händer det fort, så tveka inte!