_MG_5630

Fasadbild av Ljusbärargatan 2B, norra fasaden, med kvarteret Torngatan under uppbyggnad.