_MG_5686

Fasadbild av Ljusbärargatan 2B, södra fasaden mot Råbyvägen, från bron över gatan.