Bli medlem

MedlemRFSLFoto: Adrian Kunce

Varför bli medlem?

RFSL arbetar för gruppen homosexuella, bisexuella och transpersoner – men självklart välkomnar vi alla människor oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck som vill stödja oss i vårt arbete som medlemmar! Som medlem visar du att du är för alla människors lika rättigheter och skyldigheter.

Vårat arbete är till allra största del finansierat av bidrag – olika publika medel som vi måste söka för varje år, inget är givet “automatiskt”. Bidragsgivarna, t.ex. Kommunen, vill veta vad pengarna går till. Desto större medlemsantal desto mer medel kan vi motivera att efterfråga för att utföra vårat arbete.

Vad tjänar jag på att bli medlem?

  • Som medlem tar du ställning för hbtq-personers rättigheter.
  • Du är med och gör RFSL:s arbete möjligt lokalt, nationellt och internationellt.
  • Varje medlem betyder en starkare röst och muskler för RFSL att göra skillnad.
  • Som medlem blir du uppdaterad om hbtq-frågor.
  • RFSL möter ett starkt motstånd från homofoba, transfoba och bifoba krafter i Sverige och världen och behöver fler vänner som tar ställning.
  • Som medlem får du tillgång till mötesplatser och events lokalt och nationellt.
  • Du kan vara med och påverka RFSL.

Dessutom kan du få rabatter och fördelar hos olika lokala företagare och events, beroende på vad som är på gång.

Låter toppen! Hur blir jag medlem?

Från och med 2008 blir du medlem i riksförbundet RFSL. Det betyder att alla RFSL-medlemmar numera betalar samma medlemsavgift oavsett var i landet man bor.

Du kan bli medlem direkt (öppnas i ett nytt fönster) eller läsa mer om at engagera dig (öppnas i ett nytt fönster) med månadsbidrag eller medlemskap.

Medlemsskap kostar just nu 100 kronor per kalenderår. Du kommer bli medlem till och med årsskiftet, oavsett när du går med. Ungdomar t.o.m. 26 kan gå med i både RFSL och RFSL Ungdom för 50 kronor. Mellan 27 och 30 år kan du vara medlem i RFSL Ungdom, men då utan ungdomsrabatten.

Glöm inte att välja att du ska vara med i lokalavdelningen för Uppsala!