Lämna förslag

MedlemRFSL

Lämna ett förslag

Du kan lämna ett förslag eller en synpunkt till oss via vår epost: uppsala@rfsl.se

Om förslaget gäller någon särskild verksamhetsgrupp kan du kontakta gruppens ledare eller administratör direkt via deras epost (info finns på gruppens hemsida)

Starta ett initiativ

Om du vill starta upp en ny grupp eller initiativ kan du skicka ett formellt förslag till styrelsen på uppsala@rfsl.se

Brevet ska innehålla

  • En kort motivering till varför initiativet eller gruppen behövs och varför RFSL Uppsala är rätt förening att organisera det. Denna text kommer även att användas när vi kontaktar politiker om vår verksamhet.
  • Ett föreslaget namn för gruppen
  • En kort beskrivande text för hemsidan och facebookgruppen. Ta gärna med en bild som huvudbild (som du har rättigheterna till)
  • Föreslagna datum för initiativet. Dessa kan vara återkommande. Om gruppen eller initiativet är separatistisk eller på annat sätt behöver hanteras varsamt kommer vi försöka anpassa schemat runt andra gruppers scheman.
  • En föreslagen budget för nästa kalenderår med början 1:a januari. Om ingen budget krävs kan det vara möjligt att starta gruppen eller initiativet tidigare. Tips: vi lägger omkring 500-1000kr per grupp i fika för en vanlig grupp. Behöver du särskilda inköp eller material tar du upp det här.
  • Kontaktuppgifter till en gruppadministratör och helst en vice-gruppadministratör. Båda måste vara medlemmar i RFSL-Uppsala.

Vi ser fram emot ditt förslag!