Medarbetare

Om ossRFSL

Här hittar du kontaktuppgifter för den som är förtroendevald, anställd, eller arvoderad hos RFSL Uppsala året 2021.


Förtroendevalda

Styrelsen är valda på medlemmarnas årsmöte. Posterna är oarvoderade och mandatperioden är ett år.
Du kan nå hela den förtroendevalda styrelsen på styrelsen@uppsala.rfsl.se

Styrelsen

ORDFÖRANDE
Anton Minnefors
anton.minnefors@uppsala.rfsl.se, även uppsala@rfsl.se
KASSÖR
Ceres Haglund
ceres@uppsala.rfsl.se, även ekonomi@uppsala.rfsl.se
VICE KASSÖR
Michal Budryk
michal.budryk@uppsala.rfsl.se
LEDAMOT
Athena Syrén
athena.syren@uppsala.rfsl.se
LEDAMOT
Mugonza Richard
mugonza.richard@uppsala.rfsl.se
ERSÄTTARE
Daniel Schmitz
daniel.schmitz@uppsala.rfsl.se

Valberedningen

Valberedningen är också vald på årsmötet, och nås på valberedning@uppsala.rfsl.se. I valberedningen 2021 sitter Kellen Smith.

Revisorer

RFSL Uppsala väljer två revisorer på årsmötet. Deras syfte är att oberoende granska föreningens ekonomi samt att verksamheten sköts korrekt. Föreningens revisorer är Lennart Ström och Joachim Höggren.