Medarbetare

Om ossRFSL

Here you will find the contact information for the persons elected to, employed by, or remunerated by RFSL Uppsala in 2021.


Styrelsen väljs vid årsmötet. Positionerna är oavlönade och mandatperioden är ett år. Du kan nå hela styrelsen genom styrelsen@uppsala.rfsl.se.
 

Styrelse

ORDFÖRANDE
Ceres Haglund
ceres@uppsala.rfsl.se, även uppsala@rfsl.se
KASSÖR
Chris Brennan
chris@uppsala.rfsl.se, även ekonomi@uppsala.rfsl.se
LEDAMOT
Ece Karakas
ece.karakas@uppsala.rfsl.se
LEDAMOT
Meytar Bialogorsky
meytar@uppsala.rfsl.se
 
SUPPLEANT
Patrick Bazanye
patrick@uppsala.rfsl.se
   

Valberedning

Valberedningen väljs vid årsmötet och kan nås genom valberedning@uppsala.rfsl.se. 2023 års valberedning består av Kellen Smith.

Revisorer

Två revisorer väljs vid årsmötet för att oberoende se till att föreningens ekonomi sköts ordentligt. Föreningens revisorer är Lennart Ström och Michał Budryk.