Medarbetare

Om ossRFSL

Here you will find the contact information for the persons elected to, employed by, or remunerated by RFSL Uppsala in 2021.


Styrelsen väljs vid årsmötet. Positionerna är oavlönade och mandatperioden är ett år. Du kan nå hela styrelsen genom styrelsen@uppsala.rfsl.se.

Styrelse

ORDFÖRANDE
Ceres Haglund
ceres@uppsala.rfsl.se, även uppsala@rfsl.se
KASSÖR
Michael Robinson
michael@uppsala.rfsl.se
LEDAMOT
Maria Perälä
maria.perala@uppsala.rfsl.se
LEDAMOT
Vivien Aubke
vivien@uppsala.rfsl.se
LEDAMOT
Isaac Omondi
isaac@uppsala.rfsl.se

Valberedning

Valberedningen väljs vid årsmötet och kan nås genom valberedning@uppsala.rfsl.se. 2024 års valberedning består av Alex Hrenyak och Patrick Bazanye.

Revisorer

Två revisorer väljs vid årsmötet för att oberoende se till att föreningens ekonomi sköts ordentligt. Föreningens revisor är Lennart Ström.