Medarbetare

Om ossRFSL

Här hittar du kontaktuppgifter för den som är förtroendevald, anställd, eller arvoderad hos RFSL Uppsala året 2020.


Förtroendevalda

Styrelsen är valda på medlemmarnas årsmöte. Posterna är oarvoderade och mandatperioden är ett år.
Du kan nå hela den förtroendevalda styrelsen på styrelsen@uppsala.rfsl.se

Styrelsen

ORDFÖRANDE
Athena Syrén
athena.syren@uppsala.rfsl.se, även uppsala@rfsl.se
KASSÖR
Alexandra Haglund
alexandra.haglund@uppsala.rfsl.se, även ekonomi@uppsala.rfsl.se
VICE KASSÖR
Anton Minnefors
anton.minnefors@uppsala.rfsl.se
LEDAMOT
Charlie Strängberg
charlie@uppsala.rfsl.se
LEDAMOT
Elias Artur Fjellander
elias@uppsala.rfsl.se

Valberedningen

Valberedningen är också vald på årsmötet, och nås på valberedning@uppsala.rfsl.se. I valberedningen 2020 sitter Kellen Smith och Christopher Enblom.

Revisorer

RFSL Uppsala väljer två revisorer på årsmötet. Deras syfte är att oberoende granska föreningens ekonomi samt att verksamheten sköts korrekt. Föreningens revisorer är Lennart Ström och Joachim Höggren.


Newcomers-samordnare

Newcomersverksamheten har en samordnare som arbetar med att nå ut till målgruppen asylsökande, papperslösa och nyanlända samt att planera och utföra Newcomers-aktiviteter.


Promethea Echenique
E-post: promethea@uppsala.rfsl.se