Medarbetare

Om ossRFSL

Här hittar du kontaktuppgifter för den som är förtroendevald, anställd, eller arvoderad hos RFSL Uppsala året 2018.


Förtroendevalda

Styrelsen är valda på medlemmarnas årsmöte. Posterna är oarvoderade och mandatperionden är ett år.
Du kan nå hela den förtroendevalda styrelsen på styrelsen@uppsala.rfsl.se

Styrelsen

ORDFÖRANDE
Saga Karlsson
saga@uppsala.rfsl.se, även uppsala@rfsl.se
KASSÖR
Adrian Kunce
adrian@uppsala.rfsl.se, även ekonomi@uppsala.rfsl.se
VICE KASSÖR
Hanna Liljehag
hanna@uppsala.rfsl.se
LEDAMOT
Charlie Strängberg
charlie@uppsala.rfsl.se
LEDAMOT
Lucas Blixt
lucas@uppsala.rfsl.se
SUPPLEANT
Nina Henriksson
nina@uppsala.rfsl.se
SUPPLEANT
Queen Ceitlin Asiimwe
queenceitlin@uppsala.rfsl.se

Valberedningen

Valberedningen är också vald på årsmötet, och nås på valberedning@uppsala.rfsl.se. I valberedningen 2019 sitter Christopher Enblom, Kellen Smith och Heidi Rasmussen.

Revisorer

RFSL Uppsala väljer två revisorer på årsmötet. Deras syfte är att oberoende granska föreningens ekonomi samt att verksamheten sköts korrekt. Föreningens revisorer är Lennart Ström och Joachim Höggren.


Newcomers-samordnare

Newcomersverksamheten har en samordnare som arbetar med att nå ut till målgruppen asylsökande, papperslösa och nyanlända samt att planera och utföra Newcomers-aktiviteter.


Promethea Echenique
E-post: promethea@uppsala.rfsl.se