Medarbetare

Om ossRFSL

Här hittar du kontaktuppgifter för den som är förtroendevald, anställd, eller arvoderad hos RFSL Uppsala året 2018.


Förtroendevalda

Styrelsen är valda på medlemmarnas årsmöte. Posterna är oarvoderade och mandatperionden är ett år.
Du kan nå hela den förtroendevalda styrelsen på styrelsen@uppsala.rfsl.se

Styrelsen

ORDFÖRANDE
Saga Joakim Karlsson
saga@uppsala.rfsl.se, även uppsala@rfsl.se
079-3470736
KASSÖR
vakant från och med juli 01/2018
LEDAMOT
Anna Baral
anna@uppsala.rfsl.se
LEDAMOT
Sinchan Biswas
sinchan@uppsala.rfsl.se
LEDAMOT
Nina Henriksson
nina@uppsala.rfsl.se
TILLFÖRORDNAD LEDAMOT
Queen Ceitlin Asiimwe
queenceitlin@uppsala.rfsl.se

Valberedningen

Valberedningen är också vald på årsmötet, och nås på valberedning@uppsala.rfsl.se. I valberedningen 2018 sitter Christopher Enblom.

Revisorer

RFSL Uppsala väljer två revisorer på årsmötet. Deras syfte är att oberoende granska föreningens ekonomi samt att verksamheten sköts korrekt. Föreningens revisor är Lennart Ström. Posten andre revisor är vakant fr.o.m juli 01/2018.


Kansli

Kansliet är RFSL Uppsalas administrativa och verkställande organ. I tjänsten ingår även den praktiska hanteringen av föreningens ekonomi, och att vara kontaktperson på plats i kontoret under kansliets öppentider.
Telefon: 076-424 91 81 (måndag & tisdag 09-16, obs. ej sms)


Adrian Kunce
E-post administration: admin@uppsala.rfsl.se
E-post ekonomi: ekonomi@uppsala.rfsl.se


Hbtq-psykologmottagning

Från och med september 2018 har RFSL Uppsala en hbtq+-kompetent psykolog anställd på deltid i lokalerna. En psykologkonsult finns också på plats i en mindre omfattning för att medverka i uppstarten. Personerna är anträffbara för professionellt samtalsstöd (privat och framgent även i grupp), rådgivning samt terapi.

Anställd psykolog (hbtq+-kompetent legitimerad psykolog)
Mia-Mari Stråle

Psykolog-konsult (hbtq+-kompetent legitimerad psykolog)
Maria Kindstedt


Newcomers-samordnare

Newcomersverksamheten har två särkilt arvoderade volontärer som arbetar med att nå ut till målgruppen asylsökande, papperslösa och nyanlända samt att planera och utföra Newcomers-aktiviteter.


Queen Ceitlin Asiimwe
E-post: queenceitlin@uppsala.rfsl.se


Promethea Echenique
E-post: promethea@uppsala.rfsl.se