Medarbetare

Om ossRFSL

Här hittar du kontaktuppgifter för den som är förtroendevald, anställd, eller arvoderad hos RFSL Uppsala året 2021.


Förtroendevalda

Styrelsen väljs av medlemmarna under årsmötet. Posterna är oarvoderade och mandatperioden är ett år.
Du kan nå hela den förtroendevalda styrelsen på styrelsen@uppsala.rfsl.se

Styrelsen

ORDFÖRANDE
Daniel Schmitz
daniel.schmitz@uppsala.rfsl.se, även uppsala@rfsl.se
KASSÖR
Ceres Haglund
ceres@uppsala.rfsl.se, även ekonomi@uppsala.rfsl.se
VICE KASSÖR
Fredrik Larsson
fredrik.larsson@uppsala.rfsl.se
LEDAMOT
Ece Karakas
ece.karakas@uppsala.rfsl.se
   
   

Valberedningen

Valberedningen är också vald på årsmötet, och nås på valberedning@uppsala.rfsl.se. I valberedningen 2022 sitter Kellen Smith och Anton Minnefors.

Revisorer

RFSL Uppsala väljer två revisorer på årsmötet. Deras uppgift är att oberoende granska hanteringen av föreningens ekonomi. Föreningens revisorer är Lennart Ström och Michał Budryk.