BiQuPan

VerksamhetRFSL

I den här gruppen utlyser vi aktiviteter för bi- och pansexuella samt queera (eller annan liknande multisexuell identitet) i Uppsala. BiQuPan Uppsala är en del av RFSL Uppsala men du behöver inte vara RFSL-medlem för att delta på aktiviteter (även om det förstås är toppen!). Du kan vara medlem i gruppen även om du inte är säker på hur du definierar dig eller inte definierar dig som något särskilt bortom monosexualitetsnormen. Välkommen!

Vi förenas här för att vi är HBTQ personer som kämpar för alla HBTQ personers rättigheter, och inte för att vi har samma politiska åsikter, hobbies, klädsel, osv. Alla normer kan ifrågasättas här, även normer som råder inom minoritetsgrupper, som tex monosexualitetsnormen. Genom att bryta mot normer i minoritetsgrupper blir man ofta en minoritet inom minoriteten.

Gå gärna med i BiQuPan Uppsalas öppna facebook grupp (öppnas i ett nytt fönster). Vi har även en hemlig grupp, som du kan bli medlem i genom at kontakta en admin i den gruppen eller via mejl, på biqupan@uppsala.rfsl.se