DiversiFIKAtion-seminarium

VerksamhetRFSL

DiversiFIKAtion är en uppsättning seminarium med syfte att minska klyftan mellan aktivism och forskning, civilsamhället och arbete, samt queer fritid och ambitioner, genom att bjuda in föreläsare från universitet, organisationer eller civilsamhället för att ge en kort föreläsning eller ett tal kring olika områden.

Håll utkik på vår Facebook-sida för kommande seminarier.