BiQuPan

Grupper och träffarRFSL

BiQuPan är en mötesgrupp för bisexuella, pansexuella, queera (och andra med liknande multisexuella identiteter) inom RFSL Uppsala. Du kan delta i gruppen även om du inte är säker på hur du definierar dig eller inte definierar dig som något särskilt bortom monosexualitetsnormen. Välkommen!

Tid och plats

Gruppen träffas klockan 18:30 den sista onsdagen i varje månad, ibland i RFSL Uppsalas lokaler, ibland ute på stan. Det finns någon på plats till kl. 20, ibland längre om folk har kul och ork.

Höst 2019

25 september, pubkväll ute på stan. Mer information kommer.

30 oktober, diskussionskväll på RFSLs lokal, vi pratar om olika utmaningar och glädjeämnen med att vara bisexuell, pansexuell eller queer.

27 november, pubkväll ute på stan.

December, inte riktigt bestämt vilket datum (sista onsdagen är juldagen vilket är lite knepigt…)

Kontakt:

Sluten Facebook-grupp