BiQuPan

Grupper och träffarRFSL

BiQuPan är en mötesgrupp för bisexuella, pansexuella, queera (och andra med liknande multisexuella identiteter) inom RFSL Uppsala. Du kan delta i gruppen även om du inte är säker på hur du definierar dig eller inte definierar dig som något särskilt bortom monosexualitetsnormen. Välkommen!

Tid och plats

Verksamheten är vilande för tillfället

Gruppen träffas normalt klockan 18:30 den sista onsdagen i varje månad, ibland i RFSL Uppsalas lokaler, ibland ute på stan. Det finns någon på plats till kl. 20, ibland längre om folk har kul och ork.

Kontakt:

Sluten Facebook-grupp