BiQuPan

Grupper och träffarRFSL

BiQuPan är en mötesgrupp för bisexuella, pansexuella, queera (och andra med liknande multisexuella identiteter) inom RFSL Uppsala. Du kan delta i gruppen även om du inte är säker på hur du definierar dig eller inte definierar dig som något särskilt bortom monosexualitetsnormen. Välkommen!

Tid och plats

Gruppen träffas klockan 18:00 den 28:e varje månad, vanligtvis i RFSL Uppsalas lokaler.

Kontakt:

E-post: biqupan@uppsala.rfsl.se
Sluten Facebook-grupp

Det finns dessutom en hemlig Facebook grupp. Mejla oss om du vill bli tillagd!