LGBTQ+&U

Grupper och träffarRFSL

LGBTQ+&U är en grupp för personligt utforskande tillsammans, en plats att stötta varandra i sökandet kring genus, attraktion och sexualitet. Vi samlar information och verktyg och delar med oss av erfarenheter. Tanken är att detta ska vara en fristad från den press som samhället sätter på HBTQAI+-personer att vara ”vara säkra/bestämma sig” för att förtjäna respekt och rättigheter. I denna grupp är det tillåtet att att vara osäker, förvirrad eller helt enkelt inte veta. Den främsta regeln i denna grupp är att inte ifrågasätta andras identiteter eller upplevelser, då denna grupp enbart är för personligt utforskande. Förhoppningen är att med tiden avstigmatisera att genus och sexualitet kan vara flytande och att det kan ta tid att hitta sin identitet.

Alla är välkomna att delta oberoende hur de för närvarande identifierar dig. Detta inkluderar dig som för närvarande inte identifierar dig som HBTQAI+, dig som överväger detransition, dig som inte har någon aning om hur du identifierar dig och dig som hittat din identitet och vill dela med dig av din väg dit. Välkomna!

Tid och plats

Gruppen träffas var fjärde fredag i våra lokaler på Ljusbärargatan 2, plan 3. Eventsen annonseras på Discord och Facebook. Träffen på fredag 8 april är inställd.

Kontakt

lgbtqandu@uppsala.rfsl.se
Facebook page
Discord-server