Newcomers

VerksamhetRFSLFoto: Adrian Kunce

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Newcomers Uppsala är en del av det nationella Newcomers nätverket inom RFSL.

Idag är Newcomers i Uppsala en banbrytande projektgrupp som under 2016 organiserade den omtalade festivalen WelcomeOUT. Genom detta projekt träffas nyanlända och knyter sociala kontakter med både varandra och myndighetsfigurer. Medlemmarna får insikt i hur Sveriges samhälle är uppbyggt och hur det kan påverkas genom demokratiska processer. Vi organiserar regelbundna projektledningsträffar där vi planerar årets WelcomeOUT pride-festival som del av ett långsiktigt tre-års civilsamhällesprojekt.

Under 2017 kommer gruppen att växa till att erbjuda vägledning och sociala träffar, kontakter till juridisk rådgivning och psykologist stöd för utsatta eller de som bara behöver någon att prata med. 2017 är även startskottet för vårt initiativ Språk-Kaffe – svenskalektioner i en lugn och avslappnad miljö med fika och samtal.

Nationellt finns Newcomers i flera städer runtom i Sverige på RFSL:s avdelningar med varierande stödmöjligheter. Du kan läsa mera om den nationella gruppen på RFSL Newcomers hemsida (öppnas i ett nytt fönster).


Kalender för sommaren och hösten 2017:

City tour in Uppsala

15th July 2017

13:00-15:00

Let’s take a city tour in our beautiful Uppsala and get to know some important historical places. We shall visit the Cathedral, Carolina Rediviva and the Castle. This study tour is free and will include learning a list of Swedish key words.

Andersby Ängsbackar Naturreservat

5th August 2017

10:00- 16:00

Come take a guided tour of a beautiful nature reserve! This trip is free and includes bus tickets, picnic, lunch and an easy Swedish language and culture lesson based on the information signs found at the reserve.

Fällingetorp Organic Farm

Tentative dates: 19-20 August 2017

What is a Swedish farmer’s life like? Come be a “farmer for a day” and find out! You will get a hands-on introduction to organic farming in easy Swedish and spend the night at a cozy hostel on an organic sheep farm in the beautiful Swedish countryside.

Swingkatten!

Date to be Announced

Join us for a beautiful end of dance Summer event. We will join the local Swingkatten association for a ride the old steam train, Lennakatten, out to and outdoor swing-dance event with a live orchestra. The trip is free including tickets on the train, a short dance workshop in Swedish and a light picnic dinner.