RFSL Uppsala

Om ossRFSL

RFSL Uppsala är den lokala avdelningen av nationella RFSL, som kämpar för homosexuellas, bisexuellas, trans och Queer personers (hbtq) rätt och lika villkor i Sverige.

Vårt fokus är att stödja hbtq-personer i Uppsala genom att erbjuda en plats för personer att hitta gemenskap och vänner, och att stödja dom som behöver hjälp. Våra grupper och initiativ tränar medlemmars ledarskap, ger en ram för politisk aktivism lokalt, samt en utbildning i mångfald och sexuell hälsa.

RFSL Uppsala har funnits i olika former sen 1970; läs gärna mer om vår historik.