RFSL Uppsala

Om ossRFSL

RFSL Uppsala är en lokal avdelning av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Vårt fokus är att stödja hbtq-personer i Uppsala genom att erbjuda en plats för personer att hitta gemenskap och vänner, och att stödja de som behöver hjälp. Våra grupper och initiativ tränar medlemmars ledarskap, ger en ram för politisk aktivism lokalt, samt en utbildning i mångfald och sexuell hälsa.

RFSL Uppsala har funnits i olika former sen 1970; läs gärna mer om vår historik.