Newcomers

Grupper och träffarRFSLFoto: Adrian Kunce

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Newcomers Uppsala är en del av det nationella Newcomers nätverket inom RFSL.

Nationellt finns Newcomers i flera städer runtom i Sverige på RFSL:s avdelningar med varierande stödmöjligheter. Du kan läsa mera om den nationella gruppen på RFSL Newcomers hemsida (https://www.rfsl.se/verksamhet/newcomers/).

Kontakt:

E-post: newcomers@uppsala.rfsl.se
Facebook: Facebook-grupp
Tel: 0763066353
Besöksadress: Ljusbärargatan 2, plan 3, 754 23 Uppsala

Drop-in fika: varje torsdag 18:00 – 21:00

Våra grupper hålls i samarbete med Studiefrämjandet.