Ledamot

Som styrelseledamot är du en allt-i-allo inom styrelsen. Dina idéer och ditt stöd till övriga i styrelsen samt drivet för att genomföra styrelsens projekt gör dig till en nyckelperson. 

Styrelseledamöter delta i de projekten som styrelsen har fått på sitt bord från verksamheten eller så kan du komma med idéer på projekt och vara drivande i dessa. Du är friare i dina antaganden inom föreningen men har ett ansvar i att vara delaktig i föreningens och styrelsens projekt och uppgifter.  

RFSL Uppsala behöver att en av ledamöterna tar på sig ansvaret för att arbeta med gruppen NewComers inom föreningen.

RFSL Uppsala letar efter ledamot eller suppleant med PR intresse för att bidra med sina kunskaper i kommunikation till medlemmar och andra intresserade. Du kommer få ett ansvar för kommunikation via Instagram, Facebook, hemsidan och via nyhetsbrev till medlemmar.

RFSL Uppsala letar även efter ledamot eller suppleant med event organisatoriska kunskaper för att kunna bidra med erfarenheter för att kunna skapa evenmang under nästa föreningsår.