Revisor

Revisorerna agerar tillsammans ombud för RFSL Uppsalas medlemmar och granskar styrelsens arbete under året. De är en viktig del i föreningens demokratiska struktur och ser till att föreningens stadgar följs och att pengar går till det de lovats till.