Kassör & Vice kassör

RFSL Uppsalas kassör håller en överblicksbild av föreningens resurser. Du kommer informera resten av styrelsen om vad som finns att tillgå när evenemang ska anordnas och verksamheten ska rulla så att ni gemensamt kan ta beslut om hur resurserna ska fördelas. Kassören är den post i styrelsen som har tydligast arbetsuppgifter. Ingen sifferkänsla eller erfarenhet av bokföring och kassörsarbete sedan tidigare krävs av dig. Du kommer få en ordentlig utbildning i hur kassörsarbete går till, vilket ansvar som är ditt och hur just RFSL Uppsalas ekonomiska verktyg fungerar. Tillsammans kommer du och den vice kassören hålla koll på de ekonomiska detaljerna.

Som vice kassör finns en där för att underlätta för kassören som bollplank eller avlastning. Också här kommer du få en ordentlig utbildning i hur kassörsarbetet går till.