Årsmöte 2023

Om ossRFSL

RFSL Uppsala kallar till årsmöte 2023. Årsmötet är avdelningens högst beslutande organ. Det är din chans att påverka vår verksamhet och bestämma vem som sitter i styrelsen.

Tid: Lördag, den 18 mars, kl 10
Plats: Ljusbärargatan 2, 754 23 Uppsala, 3 tr upp och Google Meet (https://meet.google.com/gmn-zcpc-ibj)
Dagordning: https://docs.google.com/document/d/1P12rRwA-ZTwxFu1GwL_bnRhGtFDcfz4UabdNaoMTbfw/edit
Handlingar: https://drive.google.com/drive/folders/1iII-sCi3BWP9DSOwKyVziau8307PE94J

För att få rösträtt och bli vald måste du vara medlem i RFSL Uppsala när mötet öppnas. Om du inte är medlem, gå på blimedlem.rfsl.se .

All information om förtroendevalet finns här: Förtroendeval 2023.