Pressmeddelanden

RFSL

Storsatsning på skolinformation

Den ideella föreningen RFSL Uppsala gör i år en storsatsning på den volontärdrivna skolinformationen, en särskilt aktuell satsning då Skolinspektionen i år rapporterar om “Stora brister i undervisningen om normer och HBTQ-frågor i landets skolor.

I satsningen går RFSL Uppsala från att ha 1 aktiv skolinformatör till hela 7. Syftet med skolinformationen är att nå ut till högstadie- och gymnasieklasser över hela länet och utbilda i frågor som berör hbtq, normer och samhällsstrukturer. Satsningen innebär, förutom rekrytering av 2 tidigare skolinformatörer, att ytterligare 4 informatörer nu utbildats genom riksförbundets skolinformatörsutbildning.

Skolinspektionen skriver även i sin rapport att “Det som ofta saknas är möjligheter för elever att reflektera kring hur normer påverkar och i många fall begränsar människors handlingsutrymme när det gäller sexualitet, identitet och relationer.” – vilket är centrala frågeställningar i RFSL:s skolinformation. Vi ser därför att det vi har att erbjuda går hand i hand med de brister som Skolinspektionen rapporterar om.

Genom att utöka skolinformationen vill vi i RFSL Uppsala fortsätta hjälpa länets skolor i deras arbete med hbtq-frågor. Vi har länge kunnat erbjuda skolinformation i varierande utsträckning, och det glädjer oss att informatörsgruppen efter ett par år av minskande engagemang nu utökas för att bättre täcka upp för det stora behovet vi ser i länet.

Alla skolinformatörer som arbetar för RFSL Uppsala är idag volontärer, som med ett brinnande intresse för pedagogik och hbtq-frågor väljer att ge sin tid för att utbilda skolklasser – vilket leder till att vi kan erbjuda skolinformationspass till ett pris skolor kan ha råd med. Intäkterna från utbildningstillfällena går till att utveckla verksamheten och stärka undervisningen i normer och hbtq-frågor till fler behövande aktörer.

Med fler aktiviteter än dagar på månaden är RFSL Uppsala en aktiv och växande avdelning av RFSL, riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter  – som växer kraftigt även på nationell nivå. Förutom skolinformation arbetar föreningen med politiskt arbete, sociala nätverk, juridiskt stöd för hbtq-asylsökande, Uppsalas pridefestival WelcomeOUT och mycket mer.

Skolinformationen bokas via utbildning@uppsala.rfsl.se. Det går även att läsa mer på https://uppsala.rfsl.se/utbildning/.

Mer om Skolinspektionens rapport finns på https://www.skolinspektionen.se/sex-och-samlevnad/.