RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

RFSL Uppsala

RFSL Uppsala är en lokal avdelning av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Vårt fokus är att stödja hbtq-personer i Uppsala genom att erbjuda en plats för personer att hitta gemenskap och vänner, och att stödja de som behöver hjälp. Våra grupper och initiativ tränar medlemmars ledarskap, ger en ram för politisk aktivism lokalt, samt en utbildning i mångfald och sexuell hälsa.

Medarbetare

Styrelsen
Ordförande: Daniel Schmitz
Kassör: Ceres Haglund
Vice kassör: Fredrik Larsson
Styrelseledamöter: Ece Karakaş

För enskilda kontaktuppgifter och fler medarbetare välj ”läs mer”

Stadgar

Avdelningsstadgarna antogs vid RFSL:s kongress 11-13 maj 2018. De gäller för alla avdelningar och deras verksamheter, och ska gälla för alla föreningar som ansluter sig till förbundet RFSL.

Punkt §7.2.1 antogs på ett extra årsmöte av medlemmarna i RFSL Uppsala 2017-07-30.

Historik

RFSL Uppsala har existerat i olika former och under olika namn sedan 1970.

Dessa artiklar presenterades ursprungligen i en skrift till RFSL Uppsalas 25-årsjubileum 1995, ”Agda. The true story”. Här får ni bland annat reda på hur allt började.