Valberedningen

Valberedningen är den delen inom organisationen som tar fram ett förslag till en ny styrelse inför föreningens årsmöte. Valberedningen samordnar övergången mellan nya och gamla styrelsen efter årsmötet. För att säkerställa att föreningen får en bra start under nästkommande verksamhetsår.

Som valberedning finns en sammankallande och består oftast av flera personer som under verksamhetsåret deltar som medlemmar men även finns som ett stöd till den invalda styrelsen. Att vara delaktig i valberedningens arbete är givande då du jobbar för att ge föreningen de bästa förutsättningarna för nästkommande föreningsår.