Ordföranden

Som ordföranden leder du styrelsens arbete genom din roll som spindeln i nätet med en god överblick på föreningens interna och externa arbete. Ordföranden delegerar arbetsuppgifter inom styrelsen och engagera såväl styrelsen som volontärer för att främja en stark och levande förening. 

Ordförandens ansvar är att sammankalla till styrelsemöten, delta eller delegera inför träffar med nationella förbundet och övriga grenar av RFSL samt att leda styrelsens arbete i linje med medlemmarnas vilja. Som ordförande har du även ett arbetsgivaransvar gentemot anställda inom RFSL Uppsala.

Då du har mycket ansvar kommer även stora möjligheter. Det du får är en möjlighet att engagera dig i Uppsalas Queer community. Du blir en nyckelperson i utvecklingen för HBTQ+personer i Uppsala med omnejd. Samt att du hamnar i hjärtat av föreningslivet!

Är du våran nya ordförande?