Familj och vänner

BidraRFSL

Familj och vänner-nätverket är för tillfället inaktivt. Vill du vara med och starta upp det igen? Kontakta oss på uppsala@rfsl.se!

Lika ensamt som det kan vara att vara en HBTQ person kan det vara att vara anhörig, så därför finns Familjer och Vänner som är en stödgrupp för föräldrar och anhöriga. Här finns utrymme att ställa frågor, ta upp funderingar och diskutera sådant man som anhörig inte vill eller kan ta upp med andra än de som är i samma situation.

Vi som dragit igång initiativet i RFSL Uppsala har själva upplevt hur det i avsaknad av kunskap varit svårt att finna råd och stöd när man så väl behöver det. Gruppen är menad att vara en mötesplats för föräldrar och närstående där vi kan prata och få stöd som anhöriga till queera personer. Eftersom vi är i uppstartsfasen kan du vara med och göra skillnad från början.