Suppleant

Suppleantens uppgift är en reserv vid bortfall vid beslutsfattande möten inom styrelsen. Förutom detta liknar arbetet mycket styrelseledamöters uppgift. Då du har färre ansvarsområden är suppleant perfekt för den som vill prova på styrelsearbete. Du deltar vid möten, är delaktig i arbetsgrupper och projekt som styrelsen fått som uppdrag eller tagit sig ann.

Även om du har färre ansvarsområden betyder det inte att din roll är mindre viktig. Suppleanten är viktig då du blir en säkerhet för övriga styrelsen. Din delaktighet i att avlasta, komma med förslag och vara en resurs i kärnan av föreningens verksamhet.  

RFSL Uppsala letar efter suppleant med PR intresse för att bidra med sina kunskaper i kommunikation till medlemmar och andra intresserade. Du kommer få ett ansvar för kommunikation via Instagram, Facebook, hemsidan och via nyhetsbrev till medlemmar.

RFSL Uppsala letar även efter suppleant med event organisatoriska kunskaper för att kunna bidra med erfarenheter för att kunna skapa evenmang under nästa föreningsår.