Uppsala Pride

VerksamhetRFSL

Uppsala Pride

Välkommen hit, välkommen ut, välkommen hem!

Festivalen äger rum den 16-22:a september, med Pride House och Pride Parade på lördagen den 21:a. Mer information om festivalen hittar du här närmare festivaldatumet!

Program

Programmet är under utformning, men likt tidigare år kommer programmet fokusera särskilt på Newcomers och Uppsala.

Om du representerar en förening eller organisation som står för hbtq-rättigheter och vill främja nyanländas integration i civilsamhället är du välkommen att kontakta oss så kan vi hitta ett sätt för er att vara delaktiga!

Information

Kontakta oss på pride@uppsala.rfsl.se om du vill veta mer.

Du hittar festivalen även på Facebook:
officiell Facebook-sida
officiell Facebook-grupp

Tidigare år

Festivalen 2008 – 2012

Den första Uppsala Pride organiserades 2008 av ett lokalt nätverk med vänsterideologisk framtoning. År 2012 lades festivalen ner. RFSL Uppsala kände 2016 av behovet av en ny Pride festival i Uppsala, och skapade därför en platform som var politiskt- och religiöst obunden, och som skulle lyfta rösterna av nyanlända hbtqi-personer och främja integrationen i samhället.

Festivalen 2016

Nystarten september 16-18, 2016 i RFSL Uppsalas regi var en braksuccée. Omkring 600 besökande deltog i diverse seminarier, föreläsningar, samtalsgrupper och aktiviteter under två dagar samt en Prideparad på närmare tusen människor genom centrala Uppsala. Festivalen avslutades med picknick i Stadsträdgården på söndagen, den tredje dagen. Mottagandet var enormt positivt; både kommunen och länet har slutit sig upp bakom festivalen och stöttade med bidrag och logistik. Det fanns även en stor medierespons, med reportage i lokala tidninger som UNT och Uppsala Tidning, riksmedia som SVT och P4, och även internationellt i VICE magazine.

Festivalen 2017

Äret därpå (september 15-17, 2017) lockade ännu fler besökare, med ungefär 800 personer som registrerade sig under festivalens tre dagar.Prideparaden var lika stor som föregående år, med omkring 1000 medverkande. Avslutningen i Stadsträdgården var lite maffigare detta år, med ett fest tält och DJ (tack till Uppsala Jungle!), hoppborg, och food trucks. Som vanligt avslutades satsningen med en utvärdering av festivalen, och organisationskommittén påbörjade förberedelserna inför 2018 års festival.

Festivalen 2018

Information om festivalen 2018 kommer inom kort.


Bilder från 2016 års festival, september 16-18:

Glada skratt på Pridepicknicken

Gemenskap på Pridepicknicken

Gemenskap på Pridepicknicken

Stolt på Pridepicknicken

Gemenskap och skratt på Pridepicknicken